Velkommen til Sri Sri Ayurveda!

360⁰ tilnærming

 

 

En holistisk, helhetlig tilnærming til livets vitenskap

Sri Sri Ayurveda mener at helse ikke bare er bestemt av fysiske faktorer. Helse er mer enn fravær av sykdom. Lærer vi ikke å håndtere stress og negativitet, vil sykdomsfrøene forbli i oss. Når det er balanse mellom kropp og sinn, følelser og intellekt, intensjon og handling, menneske og miljø, forsvinner sykdomsfrøene.

Meditasjon

Et sinn i det nåværende øyeblikket - våkent, uten spenning, nøling eller forventning - er meditasjon. I meditasjon er kroppen i en tilstand av dyp hvile, og sinnet rettes mot sin kilde. Det første trinnet er avslapning, det siste trinnet er også avslapning. Meditasjon er ikke å gå et annet sted, det er å gå dypt i sitt indre. Sahaj Samadhi-meditasjonskurset formidler teknikken av enkel meditasjon. (Meer over meditatie)

Pust

Når sinnet vårt er fullt av inntrykk og tanker, forringer det immunforsvaret og forbereder kroppen vår på sykdommer. Når sinnet er klart og rolig, øker immuniteten og kroppen beskyttes mot sykdom. Pusten er forbindelsen mellom kropp og sinn. Den er også nøkkelen til å håndtere følelsene og tankene våre. Den rette formen av pusteteknikker og meditasjon, beroliger sinnet. Disse teknikkene tilbys i Happiness-kurset, gledeskurset, til Kunsten å leve/Art of Living. Et av hovedprinsippene i kurset er Sudarshan Kriya. Denne pusteteknikken frigjør sinnet fra stress og hjelper oss å håndtere negative følelser og utfordrende situasjoner. (Happiness Programma)

Frivillig arbeid

Art of Living og søsterorganisasjonen IAHV (International Association for Human Values) har igangsatt en rekke humanitære og bærekraftige prosjekter over hele verden for å hjelpe mennesker i nød, lindre fattigdom og fremme omsorg for miljøet på lang sikt. Disse prosjektene drives hovedsakelig av frivillige som har opplevd fordelene ved Art of Living-kursene, og som ble inspirerte til å bidra mer i den verdenen de bor i.  (Meer info)

Feiring

Hensikten med livet er ikke bare å leve livet, men å feire det. Sann feiring er mer enn en fest. En feiring av kropp, sinn og sjel som knytter mennesker sammen og frigjør dem fra fortidens traumer, er hellig. Feiringen blir en gave til samfunnet. Åndelighet er en harmonisk blanding av ytre stillhet og indre feiring, men også av indre stillhet og ytre feiring! (World Culture festival)

Ayurveda

Ayurveda bidrar til å gi kropp og sinn god helse ved å balansere Pitta, Vata og Kapha-doshaene.

Mat

Det vi spiser har ikke bare stor innvirkning på vår fysiske helse, men også på våre følelser og tanker. Derfor er mat et av grunnprinsippene i ayurveda. Føde er delt inn i de tre kategoriene Satva, Rajas og Tamas. Tamasisk mat gjør oss sløv og tung, mens rajasisk mat gir aktivitet eller rastløshet. Sattvisk mat, derimot, gir letthet, entusiasme og et energisk modus. Et annet element som avgjør om maten er sunn for en person eller ikke, er den enkeltes grunntilstand og eventuelle ubalanser i doshaene. Det som er bra for én person, er ikke nødvendigvis bra for en annen. Det er dermed mange retningslinjer for hva slags mat som er bra. For å finne riktig kost, er førstehånds kunnskap om ayurveda og en persons individuelle grunntilstand nødvendig. Spesialistene i Sri Sri Ayurveda har den rette kunnskapen som gjør mat til en naturlig helbreder. (Tips & recepten)

Kunnskap

Kunnskapen om ayurveda føres tusenvis av år tilbake, da den ble nedskrevet i vedaene. Disse gamle skriftene inneholdt stor kunnskap om alle sider av livet, fra mikrokosmos til makrokosmos. I Kunsten å leve/Art of Living og Sri Sri Ayruveda gjør Sri Sri Ravi Shankar denne unike og uvurderlige, vediske visdommen tilgjengelig for alle. (Meer info)

En sykdomsfri kropp, en regelmessig pust, et ubegrenset intellekt, et stressfritt sinn, et traumerfritt minne, et voldsfritt samfunn, et ego som omfavner alt ..., dette er et tegn på helse!
Sri Sri Ravi Shankar