Velkommen til Sri Sri Ayurveda!

Hva er Ayurveda?

 

Ayurveda er den tradisjonelle helsevitenskapen fra India. Verdens helseorganisasjon (WHO) anerkjenner ayurveda som verdens eldste vitenskapelige og holistiske helsesystem. På sanskrit betyr ordet ayurveda «livets vitenskap» (ayur betyr "langt liv" eller "liv", og veda betyr "vitenskap" eller "kunnskap").

Opprinnelse

Ayurvedas visdom ble overlevert muntlig til den ble nedskrevet for mer enn 5000 år siden. De eldste, ayurvediske tekstene vi kjenner til er Charaka Samhita, Sushruta Samhita og Ashtanga Hrudaya. Tekstene beskriver i detalj virkningen de fem elementene i det kosmiske systemet - jord, vann, ild, luft og eter - har på vårt individuelle system, og forklarer behovet for å holde disse elementene i balanse for å kunne leve et sunt og lykkelig liv. Kraften til god helse ligger i denne balansen, som oppnås ved hjelp av naturens midler og prinsipper.

Relevant i dag

Vi lever i et moderne og dynamisk samfunn, hvor endringer og nyvinninger avløser hverandre raskt. Dette kan føre til forstyrrelser og ubalanser i livets naturlige rytme. Den fysiske tydeliggjøringen av en slik forstyrrelse er sykdom. Der tradisjonell, medisinsk vitenskap fokuserer på behandlingen av sykdommen, gir ayurveda kunnskap om hvordan man både kan forebygge sykdommen og fjerne årsaken når den oppstår.

Ayurveda gir individuelle, snarere enn generelle, kriterier for helse. Noen mennesker trenger et varmt miljø. For andre er kjølige omgivelser bedre. Hvert menneske er spesielt. For en ayurvedisk lege handler helbredelsen om personen, snarere enn sykdommen. 

 ayurveda

 

ayurveda

"Ayur betyr 'liv', og veda er 'kunnskap'.’"