Velkommen til Sri Sri Ayurveda!

Grunnlegger

 

H. H. Sri Sri Ravi Shankar har mottatt anerkjennelse fra hele verden for sine banebrytende åndelige og humanitære initiativer. Visjonen om et samfunn fritt for stress og vold gitt av kunnskapen om felles, menneskelige verdier, har inspirert millioner til å ta ansvar for en bedre verden.

 

Sri Sri Ravi Shankar

Livet til Sri Sri Ravi Shankar er i sin helhet viet en stressfri og voldsfri verden. Hans holistiske budskap knyttet til ikke-vold, respekt, dialog og samarbeid gir stadig større gjenklang på alle nivåer i samfunnet. Han er en ærverdig og høyt respektert gjest ved internasjonale konferanser, og en verdenskjent fredsmegler mellom rivaliserende grupper i konfliktsoner som Sri Lanka, Irak, Elfenbenskysten, Kamerun, Kashmir og Bihar. Sri Sri Ravi Shankar er gjentatte ganger nominert til Nobels fredspris for sine utallige fredsinitiativer.

Humanitær hjelp

Sri Sris handlinger dekker nesten alle former for humanitære behov, fra naturkatastrofer og posttraumatisk stressyndrom, til fattigdom og nasjonale og internasjonale, politiske spørsmål. Programmene hans fokuserer på utdanning av barn som lever i fattigdom, på bolig og medisinsk behandling i de fattigste nabolagene, på økologisk landbruk, på rehabilitering av fanger, og på kvinners situasjon og barnearbeid.

 

 

 

 

srisri

Art of Living

I 1982 grunnla Sri Sri Kunsten å leve/ Art of Living, en utdannende og humanitær, uavhengig organisasjon med en spesiell, rådgivende status i De Forente Nasjoners økonomiske og sosiale råd. I mellomtiden er Kunsten å leve/Art of Living representert i mer enn 140 land med programmer som tilbyr bærekraftige løsninger for individuelle og kollektive problemer. I 1997 ble International Association of Human Values ​​(IAHV) grunnlagt for å løfte opp og fremme menneskelige verdier, og for å igangsette bærekraftige utviklingsprosjekter.

Verden rundt

Sri Sri har i dag nådd anslagsvis 300 millioner mennesker gjennom personlig samhandling, offentlige arrangementer, Art of Living-kurs og humanitære initiativer. Siden Mahatma Gandhi har ingen lykkes å forene så mange mennesker av ulike kulturer og religioner i en universell tro på felles, menneskelige verdier. I India er han den eneste åndelige, hinduistiske lederen som generelt anerkjennes som en ambassadør for fred av hinduer, samt muslimer, kristne, sikher og tilhengere av andre religioner.

Kurs

Gjennom Kunsten å leve-kursene gjør Sri Sri eldgammel visdom om å fjerne stress, løfte frem menneskelige verdier og la det menneskelige potensialet blomstre fullt, tilgjengelig for alle. Han har også utviklet teknikker som roer sinnet og gir ny energi, glede og entusiasme. Teknikkene utføres lett hjemme, og de har hjulpet tusenvis av mennesker med å overvinne depresjon, frykt og voldelige tendenser.

Hvert år besøker Sri Sri nesten 40 land, og formidler sitt universelle budskap om at kjærlighet og visdom er de eneste løsningene på konflikt og krig.

Sri Sri Ayurveda

Sri Sri Ayurveda ble grunnlagt av Sri Sri i 1981 i India. Gjennom Sri Sri Ayurveda praktiseres ayurveda i 35 land etter de mest autentiske prinsippene.